Uppsala universitet
INFORMATION
Sekretariatet
Kontakt
Personal
In English

The Baltic University Programme
(Östersjöuniversitetet)

Sekretariatet

The Baltic University Programme är ett nätverk bestående av omkring 225 universitet och andra institutioner för högre utbildning i östersjöregionen. Nätverket är koordinerat av sekretariatet för The Baltic University Programme, vid Uppsala Universitet.

Verksamheten fokuseras på frågor om hållbar utvecklig, naturskydd och demokrati i östersjöregionen. Målet är att stödja den nyckelroll som universiteten spelar i en demokratisk, fredlig och hållbar utveckling. Detta uppnås genom utformning av universitetskurser och medverkan i projekt i samarbete med myndigheter, kommuner och övriga.

Sekretariatet initierar och organiserar kurser om hållbar utvecklig i östersjöregionen. I detta ingår produktion av böcker, filmer och annat kursmaterial. Produktionen är organiserad i samarbete med de nationella centra, lärare och forskare som finns i nätverket.

Sekretariatet arbetar allmänt med att stödja och framhäva regionala samarbeten och kontakter mellan universitet och motsvarande institutioner för högre utbildning i hela östersjöregionen.

För mer information besök gärna hemsidan för The Baltic University Programme:
http://www.balticuniv.uu.se

Geocentrum


Uppsala Universitet, The Baltic University Programme | Hemsida