Uppsala universitet
INFORMATION
Sekretariatet
Kontakt
Personal
In English

The Baltic University Programme
(Östersjöuniversitetet)

Kontakt

Postadress:
Baltic University Programme
Uppsala Centrum för Hållbar Utveckling
Uppsala universitet
Villavägen 16
752 36 Uppsala

Besöksadress:
Institutionen för Geovetenskaper
(Geocentrum)
Villavägen 16

telefon: 018-471 18 40
e-post: info@balticuniv.uu.se
hemsida: http://www.balticuniv.uu.se

Geocentrum
BUP Coordination Secretariat finns på Geocentrum.


Uppsala Universitet, The Baltic University Programme | Hemsida